CLASSPIRIT ESITTELY | OPPILAAN KYSELYLOMAKE | RAPORTOINTI OPPILAALLE | OPETTAJAN SIVU |

Palvelut - CLASSPIRIT ESITTELY

Käyttöoikeus: julkinenC l a s S p i r i T - Luokkahengen puolesta

Palvelun avulla opettaja voi nostaa luokan luokkahenkeä saaden lisää työrauhaa ja paremmat oppimistulokset!

Palvelun käyttäminen on maksutonta ja helppoa.

1. Rekisteröidy Rautaholvi portaaliin Järjestelmä lähettää sähköpostiin vahvistuslinkin.
2. Kirjaudu ClasSpirit palveluun Järjestelmä lähettää sähköpostiin kirjautumislinkin.


HYVIÄ SYITÄ KÄYTTÄÄ - OPETTAJA / VANHEMPI

1. Tehdä näkymätön näkyväksi.

Kiusaaminen jää usein koulussa aikuisilta piiloon. Palvelun avulla luokan/ryhmän hiljainen tieto siirtyy ajoissa heille, jotka voivat tilanteita ohjata. Kiusaaminen tulee aina määritellä kiusatun näkökulmasta. Kiusaaja tai ulkopuolinen henkilö voi vähätellä kiusaamisen vahingollisuutta. Kuitenkin se, mikä kiusatusta tuntuu pahalta on kiusaamista. Kiusaaminen on aina ryhmä- sidonnainen ilmiö, jonka korjaamiseen tarvitaan koko ryhmän apua.

2. Puuttua kiusaamiseen hyvissä ajoin.

Mitä aikaisemmin kiusaamisesta tiedetään, sitä helpompi on korjata tulehtunut tilanne. Kun opettaja saa oikeaa tietoa kiusaamisesta tai muusta hankalasta tilanteesta luokassaan/ryhmässään, hän voi tehdä korjaavia toimia: Keskustella rauhassa asianosaisten kanssa, tehdä sopimuksia ja sopia seurannasta. Kiusaajalle luodaan mahdollisuus uuteen rooliin. Useimmiten on myös tärkeää, että se ryhmä, jota asia koskee on avoimesti sovitulla tavalla mukana korjaamassa tilannetta. Jos kiusaamiseen reagoidaan myöhään, on tilannetta vaikeampi palauttaa normaaliksi. Tällöin myös seuraamukset voivat olla kovia, esim. kiusaajan erottaminen koulusta tai kiusatun siirtäminen toiseen kouluun.

3.Ennaltaehkäistä koulukiusaamista

Koululaisten elämässä tapahtuu paljon ja tilanteet vaihtelevat nopeasti. Siksi on tärkeää, että luokkahenkeen ja oppilaiden viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan säännöllisesti. Tällöin oppilaat ymmärtävät oman vastuunsa yhteisen hyvinvoinnin ylläpitäjinä. Jatkuva, säännöllinen seuranta ennaltaehkäisee tilanteiden pahenemista ja antaa viestin oppilaille että heidän hyvinvointinsa on tärkeää.

4. Luottamusta oppilaille konfliktien ratkaisemiseen.

Palvelun tarkoitus on auttaa ratkaisemaan konfliktit ennen kuin ne kriisiytyvät. Opettajan on hyvä kertoa luokalle onnistuneista tilanteiden selvittämisistä. Se vahvistaa oppilaiden uskoa omaan sekä luokan kykyyn ratkaista ongelmat ja haasteet rauhanomaisesti.

5. Palautetta ja ideoita oppilailta

Luokkahenkeä kannattaa vahvistaa, vaikka hoidettavia ongelmia ei ryhmässä olisikaan. Opettaja voi halutessaan pyytää oppilailta palautetta ja ideoita liittyen ryhmän/koulun toimintakulttuurin ja pedagogian kehittämiseen. Kyselylomakkeen kahden viimeisen kysymyksen lisätietokentät soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin.HYVIÄ SYITÄ KÄYTTÄÄ - OPPILAS

1. Voit kertoa kiusaamiseta nimettömänä. Palvelu ei koskaan paljasta nimeäsi.

Kiusaaminen saattaa olla vaikea puuttua, koska silloin voi itse joutua kiusatuksi. ClasSpiritin avulla voit kertoa nimettömänä näkemästäsi ja/tai kokemastasi kiusaamisesta. Älä jätä ketään pulaan!

2. Opit ryhmässä toimimisesta.

Ryhmässä toiminen on ehkä tärkein inhimillinen taito. ClasSpiritin avulla opit miten ryhmässä ratkotaan ongelmia ja haasteita. Löydä oma vahvuutesi ryhmässä!

3. Voit antaa rauhassa ideoita koko luokalle (ilman pelkoa joutumisesta naurunalaiseksi).

Kaiken uuden esittäminen on pelottavaa, koska ei voi tietää miten muut suhtautuvat ehdotukseen. ClasSpiritin avulla voit tehdä ehdotuksia opettajalle ja luokalle ihan mistä tahansa. Juuri sinulla voi olla hyvä idea luokan iloksi!
Powered byToiminnanohjaus ERP