Yritystiedot - TIETOSUOJASELOSTE

Käyttöoikeus: julkinen

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 24.05.2018
 
1. Rekisterin ylläpitäjä
RAUTAHOLVI
Y-tunnus: 109 6321 - 4
Kalevan puistotie 17 c 21, 33500 Tampere
 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Mikko Murtonen, 0469 200 222,asiakaspalvelu[at]rautaholvi.fi
 
3. Rekisterin nimi
Käyttäjärekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöönpaneminen. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme käyttäjärekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
a) verkkopalveluun rekisteröinti: nimi, käyttäjätunnus ja sähköposti.
b) verkkopalvelun käyttö: käyttäjän palveluun kirjaamat käyttötiedot: ajankäyttömerkinnät, verkkokaupan/torin ilmoitukset, käyttäjäviestit
c) liiketoiminta: puhelin, osoite, pankkiyhteys, verokortti, laskutiedot, palkkatiedot, sähköisen rahan talletustiedot
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme tiedot, jotka käyttäjä itse tekee palveluun. Lisäksi saamme anonyymiä kävijätietoa (AWStat), jota emme yhdistä henkilötietoihin. Emme tee asiakasprofilointia kerätyn aineiston avulla.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
8. Tietojen suojaaminen ja miten pitkään niitä säilytetään
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja 3 kuukautta sopimuksen irtisanomisesta sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkistaa tallennettuja tietoja ja pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä. Voit tarkistaa itse antamasi tiedot kirjautumalla palveluihimme omilla tunnuksillasi. Järjestelmä lähettää aina tietoja lisättäessä tai muutettaessa käyttäjän sähköpostiin viestin, josta tiedot ovat tarkistettavissa ja koneluettavissa toiseen järjestelmään.
Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos katsot että käsittely ei ole ollut lainmukaista.
Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi eli poistaa kaikki itseesi liittyvät tiedot järjestelmästä. Poisto tulee tehdä palvelussa sisäänkirjautuneena.
 
10. Tietosuojaselosteen päivittyminen
Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojaseloste saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan selosteeseen säännöllisin väliajoin. Rekisterin ylläpitäjä varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.Powered byToiminnanohjaus ERP