Teemat - TYÖTTÖMYYS

Käyttöoikeus: julkinen

Globalisaatio ja teknologian kehittyminen aiheuttavat työttömyyttä, koska isot yritykset tuottavat palveluita yhä enemmän automaatiolla ja keräävät rahaa maailmassa.

Rahoja vastaavat velat jakaantuvat tavallisille kuluttajille.YLIVELKAANTUMINEN JA KÖYHYYS

YHDEN henkilön raha maailmassa on TOISEN henkilön velkaa YKSITYISELLE PANKILLE.

Kun varat keskittyvät globaaleille rikkaille yksityishenkilöille, yrityksille ja pankeille,

niin vastaavasti velat jakautuvat tavallisille kansalaisille ja pienyrityksille. TYÖN JAKAMINEN KAIKILLE TYÖIKÄISILLE

työikäisen väestön määrä on noin 2,5 miljoonaa henkilöä, joista noin 0,5 miljoonaa on työttömänä / työvoimakoulutuksessa. Jos työssä käyvien työmäärä jaettaisiin kaikkien työikäisten kesken voisimme tehdä 4-päiväistä työviikkoa 5-päiväisen sijaan.

90-luvun lopulla tätä on kokeiltu ja kokeilu tuotti erinomaisia tuloksia tuottavuuden kasvamisena eli palkka voisi olla sama lyhyemmällä työviikolla.
Powered byToiminnanohjaus ERP