Teemat - RAHAJÄRJESTELMÄ

Käyttöoikeus: julkinen

Nykypäivän haasteet ovat meidän tavassa käyttää rahajärjestelmää. Nykyinen rahajärjestelmä antaa ihmisille liikaa mahdollisuuksia luoda riskejä välittämättä ihmisten kyvystä kantaa näitä riskejä. Alla on kuvattu haastavimpia kohteita, jotka ovat kehittyneet rahajärjestelmän löyhän sääntelyn vuoksi.

RAUTAHOLVI palveluita käyttämällä JA tuottamalla olet osa talouden muutosta.


NYKY PÄIVÄN HAASTEET


TYÖTTÖMYYS JA TÖIDEN KESKITTYMINEN

Globalisaatio ja teknologian kehittyminen aiheuttavat työttömyyttä,

koska isot yritykset tuottavat palvelut ja keräävät rahat maailmassa.

Velat jäävät tavallisille kansalaisille.YLIVELKAANTUMINEN JA KÖYHYYS

YHDEN henkilön raha maailmassa on TOISEN henkilön velkaa YKSITYISELLE PANKILLE.

Kun varat keskittyvät globaaleille rikkaille yksityishenkilöille, yrityksille ja pankeille,

niin vastaavasti velat jakautuvat tavallisille kansalaisille ja pienyrityksille. ELINKUSTANNUKSET

Suurin muutos elinkustannuksissa 2000-luvulla on ollut asuntojen hinnan nousu.

Vaikka asuntojen hinnat nousevat, niiden reaalinen lisäarvo (lämpö/suoja) ei nouse.

Ihmisten ottaessa velkaa asuntoja varten aina vain enemmän aiheuttaa yleisen

PERUSTEETTOMAN hintatason nousun, joka SYÖ SUOMEN KILPAILUKYKYÄ VIENTIMARKKINOILLA.  


RAHAN ESITTELY


HAASTE ON SE, ETTÄ RAHAA JA SITEN VALTAA, VOIDAAN LUODA TYHJÄSTÄ.

Nykyisessä pankkijärjestelmässä rahaa luodaan tyhjästä luotonlaajennuksella.

Kaikki* luotu raha on JONKUN ihmisen/yrityksen velkaa YKSITYISELLE PANKILLE.
(varat yhteensä = velat yhteensä)

Rahaa voidaan luoda reaalivakuuksilla (esim. talo) tai ilman (johdannaismarkkinat). 

Rahajärjestelmä on siis varojen ja velkojen kirjanpitojärjestelmä, josta pankit pitävät kirjaa.

*= poislukien keskuspankkiraha + käteinen = 3% kaikesta rahasta. TILASTOTIETOA - Suomen rahoitusvarallisuus 2016 lopussa on 2562 mrd eur.

Jos kaikki raha jaettaisiin 5,5 milj. suomalaisen kesken, olisi jokaisen tilillä rahaa 465000 ja vastaavasti velkaa pankille 465000 eur.

RAHAN MÄÄRÄN KASVU VERRATTUNA BKTN KASVUUN.TALOUDEN OHJAUTUMINEN SIJOITUKSILLA JA VELAN KOROLLA

Kaikki ylläoleva velkaraha on siis yhdelle varallisuutta ja toiselle velkaa.
Jos tuolle rahalle maksetaan 2% korko, on korkotulonsiirto velallisilta velattomille 50 mrd eur.
Nyt raha ohjautuu sinne, missä tehdään suurimmat tuotot välittämättä tavasta, jolla tuotot tehdään.


RAHAN KÄYTTÖ PAIKALLIS TALOUTTA TUKIEN


 MASSIIVINEN KORKOTULONSIIRTO PANKEILTA VALTIOLLE VEROTULOKSI, 

jonka valtio voi laittaa kiertoon reaalitalouteen lisäten tavallisen kuluttajan ostovoimaa.RUOKAA KOTIMAISILTA TUOTTAJILTA ILMAN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KOHTUUTTOMIA KATTEITA

jotta raha kiertää paikallisesti ja ruokatuotanto voi säilyä kotimaassa elinvoimaisena ja eettisenä.

 Nyt kaupan ja teollisuuden voitot annetaan osinkoina osakkeenomistajille tuottajille maksamisen sijaan. Tuottajat ovat velkaantuneita maataloustuesta huolimatta.

On huomioitavaa että maataloustukea ei tarvittaisi, jos kuluttajalla olisi ostovoimaa maksaa oikea hinta ruoasta suoraan tuottajalle.KOTIMAISTA ENERGIANTUOTANTOA PIENTUOTTAJILTA

jotta energiantuotannon massiivista tuottoa voidaan hajauttaa myös pientuottajille.

Maa-, pelletti-, hake-, tuuli- ja aurinkoenergia

  PYSÄYTTÄÄ ASUNTOJEN HINTOJEN NOUSU

koska talojen tuottama reaalinen lisäarvo ei kasva vaikka hinnat nousevat.

Asumisen kustannukset nostavat yleistä hintatasoa ja vähentävät rahan kiertoa kotimaassa.TUKEA KOTIMAISIA PALVELUJA JA INVESTOINTEJA ULKOMAISTEN SIJAAN

koska kotimaisten palveluiden ja investointien tuottamat rahat jäävät kiertämään kotimaahan.

Esimerkiksi matkailu-, hyvinvointi-, kulttuuri-, liikunta-, vaatetus- ja kierrätyspalvelut.

Vientiteollisuuden pohjana ovat elinvoimaiset kotimaan palvelut.TYÖN JAKAMINEN KAIKILLE TYÖIKÄISILLE

työikäisen väestön määrä on noin 2,5 miljoonaa henkilöä, joista noin 0,5 miljoonaa on työttömänä / työvoimakoulutuksessa. Jos työssä käyvien työmäärä jaettaisiin kaikkien työikäisten kesken voisimme tehdä 4-päiväistä työviikkoa 5-päiväisen sijaan.

90-luvun lopulla tätä on kokeiltu ja kokeilu tuotti erinomaisia tuloksia tuottavuuden kasvamisena eli palkka voisi olla sama lyhyemmällä työviikolla.

On tärkeää ymmärtää että automaatio vähentää PALKKAtyön tarvetta koko ajan. Kun robotilla tuotetaan palvelu, josta asiakas maksaa, niin palveluntuottajan ei tarvitse antaa rahaa takaisin kiertoon samaa määrää vastavuoroisesti. Tällöin rahat keskittyvät ja työttömyys lisääntyy.
Powered byToiminnanohjaus ERP