Teemat - JOHDANNAISMARKKINAT

Käyttöoikeus: julkinenJohdannaismarkkinat ovat olemassa, jotta rahalla voidaan tehdä rahaa.

Suurin haaste rahajärjestelmässä ovat johdannaismarkkinat, joiden avulla rahaa ohjautuu henkilöillle ja yrityksille, jotka eivät tuota mitään lisäarvoa reaalitalouteen. On arvioitu että johdannaistalous (=rahan/velan määrä) on noin kymmenen kertaa suurempi kuin reaalitalous. Ongelmana on että jos johdannaismarkkinoilla tulee suuria vastuuongelmia, niin niitä ei voida kattaa reaalitalouden varoilla.Monesti toimijat velkavivuttavat (=luotonlaajennuksella velkapääoman kasvattaminen tyhjästä) omia pääomia, jolloin huonojen sijoittamisten tappioille ei välttämättä ole reaalista vakuutta.

Suurin osa johdannaismarkkinoista voitaisiin ajaa välittömästi alas, jos olemassa olevilla rahoilla maksettaisiin johdannaismarkkinavelat pois. Tällöin raha ja velka häviävät olemasta.
Powered byToiminnanohjaus ERP