Teemat - ILMASTONMUUTOS

Käyttöoikeus: julkinenIlmastonmuutos on ihmiskunnan aikaansaama nopeutettu maapallon keskilämpötilan nousu.

Suurin haaste ilmastonmuutoksen torjunnassa on nykyisen elintasomme vaativa valtava energian kulutus sekä rahajärjestelmään sisään rakennettu jatkuvan kasvun pakko.

Talouden toimiminen vaatii ylisuurta kulutusta ja ilmastonmuutos kulutuksen vähentämistä. Näitä kahta ei voida saavuttaa saman aikaisesti, ainoastaan rakenteellisilla muutoksilla rahajärjestelmään ja kiertotalouden kasvattamisella sekä puhtaasti päivittäisten kulutustottumusten muutoksilla.

Voimme heti tänään päättää kuluttaa vähemmän, jolloin ilmastonmuutoksen torjunta alkaa välittömästi.Suurimmat kulutustarpeet ovat:
Asuminen
Ravinto
Vaatteet
Ajoneuvot
Lentäminen

Kaikki nämä kuluttavat valtavasti energiaa nykyisellä ihmiskunnan koolla.
Powered byToiminnanohjaus ERP